U11 CUP 2018-19

ROUND 1 (TO BE PLAYED BY October 19th, 2018)

1 ST GREGORY’S, MARNHULL 0 V 8 BADEN POWELL & ST PETERS
2 HAZELBURY BRYAN 4 V 8 TALBOT PRIMARY
3 HEATHERLANDS (Pens) V ST JOSEPH’S CATHOLIC PRIMARY
4 LYTCHETT MATRAVERS 3 V 4 LOCKYERS
5 ST ANDREW’S, FONTWELL MAG W/O V DORCHESTER MIDDLE
6 CRANBORNE W/O V ST ANDREW’S, YETMINSTER
7 RADIPOLE 4 V 5 ATLANTIC ACADEMY
8 ALLENBOURN 0 V 3 LONGFLEET
9 STALBRIDGE 2 V 6 BROADSTONE
10 BLANDFORD ST MARY 2 V 8 ST MICHAELS MIDDLE
11 ST MARY’S, POOLE 0 V 5 ST MARY’S, PUDDLETOWN
12 FERNDOWN MIDDLE WON V ST MARY’S, BRADFORD ABBAS
13 CHRISTCHURCH 4 V 1 OAKDALE
14 CHARMOUTH 1 V 5 CASTLE COURT
15 ST IVES 7 V 1 BCS PREP
16 EPIPHANY W/O  V UPTON

 

ROUND 2 (TO BE PLAYED BY December 14th, 2018)

MATCH 17 BADEN POWELL 6 V 1 TALBOT PRIMARY
MATCH 18 HEATHERLANDS 0 V 5 LOCKYERS
MATCH 19 FONTWELL MAGNA 3 V 7 CRANBORNE
MATCH 20 ATLANTIC ACADEMY 2 V 1 LONGFLEET
MATCH 21 BROADSTONE 3 V 2 ST MCHAELS MIDDLE
MATCH 22 ST MARY’S, PUDDLETOWN (PENS) 3 V 2 FERNDOWN MIDDLE
MATCH 23 CHRISTCHURCH JUNIOR 1 V 6 CASTLE COURT
MATCH 24 ST IVES 1 V 6 EPIPHANY

 

ROUND 3 (TO BE PLAYED BY February 15th, 2019)

MATCH 25 BADEN POWELL 0 V 3 LOCKYERS
MATCH 26 CRANBORNE 6 V 3 ATLANTIC ACADEMY
MATCH 27 BROADSTONE 4 V 1 ST MARY’S, PUDDLETOWN
MATCH 28 CASTLE COURT 3 V 2 EPIPHANY

 

ROUND 4 (TO BE PLAYED BY MARCH 15th, 2019)

MATCH 29 LOCKYERS 3 V 0 CRANBORNE
MATCH 30 BROADSTONE 3 V 0 CASTLE COURT

 

ROUND 5 3RD APRIL @ BSB

THE FINAL BROADSTONE v LOCKYERS

U12 CUP 2018-19

ROUND 1 (TO BE PLAYED BY OCTOBER 19TH, 2018)

1 FERNDOWN MIDDLE 0 V 5 POOLE GRAMMAR
2 BCS WON V ST MARY’S, PUDDLETOWN
3 GRYPHON WON V COLFOX
4 ATLANTIC ACADEMY 0 V 8 HIGHCLIFFE
5 SHAFTESBURY W/O V DORCHESTER MIDDLE
6 BYE V ALLENBOURN
7 OAK 0 V 3 BOURNE ACADEMY
8 ST OSMUNDS 1 V 3 WINTON
9 LOCKYERS W/O V RINGWOOD
10 ST MICHAELS MIDDLE 1 V 3 POOLE HIGH
11 SWANAGE 2 V 3 (aet) BROADSTONE
12 PURBECK 0 V 6 TWYNHAM
13 CASTLE COURT 7 V 1 GILLINGHAM
14 ST PETER’S 2 V 3 BUDMOUTH
15 WEY VALLEY W/O V LYTCHETT
16 BOURNEMOUTH SCHOOL 8 V 1 EMMANUEL

 

ROUND 2 (TO BE PLAYED BY DECEMBER 15TH, 2018)

MATCH 17 POOLE GRAMMAR 6 V 0 BCS
MATCH 18 GRYPHON 0 V 9 HIGHCLIFFE
MATCH 19 SHAFTESBURY V WON ALLENBOURN
MATCH 20 BOURNE ACADEMY V WON WINTON
MATCH 21 LOCKYERS V WON POOLE HIGH
MATCH 22 BROADSTONE 2 V 6 TWYNHAM
MATCH 23 CASTLE COURT (aet) 5 V 4 BUDMOUTH
MATCH 24 WEY VALLEY V WON BOURNEMOUTH SCHOOL

 

ROUND 3 (TO BE PLAYED BY February 15th, 2019)

MATCH 25 POOLE GRAMMAR 5 V 2 HIGHCLIFFE
MATCH 26 ALLENBOURN 0 V 1 WINTON
MATCH 27 POOLE HIGH 2 V 0 TWYNHAM
MATCH 28 CASTLE COURT 3 V 5 (aet) BOURNEMOUTH SCHOOL

 

ROUND 4 (TO BE PLAYED BY MARCH 15th, 2019)

MATCH 29 POOLE GRAMMAR 3 V 2 WINTON
MATCH 30 POOLE HIGH 2 V 1 (AET) BOURNEMOUTH SCHOOL

 

ROUND 5 28TH MARCH @ BSB

THE FINAL POOLE GRAMMAR 0 v 1 POOLE HIGH

U13 CUP 2018-19

ROUND 1 (TO BE PLAYED BY OCTOBER 18TH, 2018)

1 BROADSTONE V WON EMMANUEL
2 SWANAGE 0 V 5 WEY VALLEY
3 BCS W/O V COLFOX
4 POOLE HIGH 8 V 0 CRANBORNE
5 ST MICHAELS MIDDLE 3 V 6 HIGHCLIFFE
6 BOURNEMOUTH SCHOOL 3 V 0 LOCKYERS
7 SHAFTESBURY W/O V ATLANTIC ACADEMY
8 ST EDWARD’S 5 V 3 GRYPHON
9 WINTON (PENS) 2 V 2 TWYNHAM
10 GILLINGHAM 8 V 2 BUDMOUTH
11 ST PETER’S 3 V 2 FERNDOWN MIDDLE
12 DORCHESTER MIDDLE 4 V 3 ALL SAINTS
13 LYTCHETT 0 V 3 ALLENBOURN
14 POOLE GRAMMAR W/O V OAK
15 RINGWOOD WON V MAGNA
16 PURBECK 6 V 4 BLANDFORD

 

ROUND 2 (TO BE PLAYED BY DECEMBER 15TH, 2018)

MATCH 17 EMMANUEL 2 V 1 WEY VALLEY
MATCH 18 BCS 0 V 4 POOLE HIGH
MATCH 19 HIGHCLIFFE 1 V 4 BOURNEMOUTH SCHOOL
MATCH 20 SHAFTESBURY 0 V 5 ST EDWARD’S
MATCH 21 WINTON 3 V 0 GILLINGHAM
MATCH 22 ST PETER’S 4 V 1 DORCHESTER MIDDLE
MATCH 23 ALLENBOURN 0 V 7 POOLE GRAMMAR
MATCH 24 RINGWOOD 7 V 0 PURBECK

 

ROUND 3 (TO BE PLAYED BY February 15th, 2019)

MATCH 25 EMMANUEL 0 V 2 POOLE HIGH
MATCH 26 BOURNEMOUTH SCHOOL 6 V 1 ST EDWARDS
MATCH 27 WINTON 4 V 1 ST PETER’S
MATCH 28 POOLE GRAMMAR 1 V 3 RINGWOOD

 

ROUND 4 (TO BE PLAYED BY MARCH 15th, 2019)

MATCH 29 POOLE HIGH 1 V 0 BOURNEMOUTH SCHOOL
MATCH 30 WINTON PENS (4) 1 V 1 (2) RINGWOOD

 

ROUND 5 1ST APRIL at BSB

THE FINAL POOLE HIGH 2 v 0 WINTON

U14 CUP 2018-19

ROUND 1 (TO BE PLAYED BY OCTOBER 18TH, 2018)

1 ATLANTIC ACADEMY V W/O SHAFTESBURY
2 WINTON V BYE
3 MAGNA 6 V 1 SWANAGE
4 LYTCHETT 1 V 7 THOMAS HARDYE’S
5 BYE V POOLE GRAMMAR
6 POOLE HIGH 2 V 4 LEAF
7 QUEEN ELIZABETH’S 6 V 0 WEY VALLEY
8 BYE V HIGHCLIFFE
9 BYE V BUDMOUTH
10 CORFE HILLS (PENS) 2 V 2 ST PETER’S
11 FERNDOWN UPPER 4 V 5 GRYPHON
12 TWYNHAM 1 V 2 BCS
13 GILLINGHAM (PENS) 2 V 2 BOURNEMOUTH SCHOOL
14 ST EDWARD’S 3 V 0 RINGWOOD
15 PURBECK W/O V SHERBORNE
16 COLFOX V BYE

 

ROUND 2 (TO BE PLAYED BY DECEMBER 15TH, 2018)

MATCH 17 SHAFTESBURY 3 V 0 WINTON
MATCH 18 MAGNA 0 V 8 THOMAS HARDYE
MATCH 19 POOLE GRAMMAR 3 V 2 LeAF
MATCH 20 QUEEN ELIZABETH’S 2 V 0 HIGHCLIFFE
MATCH 21 BUDMOUTH 6 V 0 CORFE HILLS
MATCH 22 GRYPHON  V W/O BCS
MATCH 23 GILLINGHAM V WON ST EDWARD’S
MATCH 24 PURBECK 1 V 2 COLFOX

 

ROUND 3 (TO BE PLAYED BY February 15th, 2019)

MATCH 25 SHAFTESBURY 2 V 1 THOMAS HARDYE
MATCH 26 POOLE GRAMMAR 6 V 3 QUEEN ELIZABETH’S
MATCH 27 BUDMOUTH 3 V 1 BCS
MATCH 28 ST EDWARD’S V WON COLFOX

 

ROUND 4 (TO BE PLAYED BY MARCH 15th, 2019)

MATCH 29 SHAFTESBURY 1 V 3 POOLE GRAMMAR
MATCH 30 BUDMOUTH 6 V 2 COLFOX

 

ROUND 5 (TO BE PLAYED IN WEEK STARTING 25th MARCH)

THE FINAL POOLE GRAMMAR v BUDMOUTH

ROUND 1 (TO BE PLAYED BY OCTOBER 18TH, 2018)

1 BUDMOUTH 7 V 1 WEY VALLEY
2 BYE V GILLINGHAM
3 BLANDFORD V BYE
4 WINTON 3 V 1 HIGHCLIFFE
5 BYE V ALL SAINTS
6 TWYNHAM 1 V 2 THOMAS HARDYE’S
7 BYE V LYTCHETT
8 BYE V LEAF
9 BYE V QUEEN ELIZABETH’S
10 POOLE HIGH WON V BCS
11 SHAFTESBURY 4 V 3 FERNDOWN UPPER
12 BOURNEMOUTH SCHOOL 5 V 0 SWANAGE
13 ST PETER’S 1 V 3 COLFOX
14 CORFE HILLS 1 V 5 PURBECK
15 SHERBORNE V BYE
16 POOLE GRAMMAR V BYE

ROUND 2 (TO BE PLAYED BY DECEMBER 15TH, 2018)

MATCH 17 BUDMOUTH 0 V 3 GILLINGHAM
MATCH 18 BLANDFORD 3 V 1 WINTON
MATCH 19 ALL SAINTS 4 V 5 THOMAS HARDYE
MATCH 20 LYTCHETT 1 V 2 LEAF
MATCH 21 QUEEN ELIZABETH’S 1 V 4 POOLE HIGH
MATCH 22 SHAFTESBURY V WON BOURNEMOUTH SCHOOL
MATCH 23 COLFOX 1 V 6 PURBECK
MATCH 24 SHERBORNE 0 V 1 POOLE GRAMMAR

 

ROUND 3 (TO BE PLAYED BY February 15th, 2019)

MATCH 25 GILLINGHAM 4 V 2 BLANDFORD
MATCH 26 THOMAS HARDYE 2 V 3 LEAF
MATCH 27 POOLE HIGH 2 V 4 BOURNEMOUTH SCHOOL
MATCH 28 PURBECK 0 V 6 POOLE GRAMMAR

 

ROUND 4 (TO BE PLAYED BY MARCH 15th, 2019)

MATCH 29 GILLINGHAM 3 V 4 LEAF
MATCH 30 BOURNEMOUTH SCHOOL 2 V 1 POOLE GRAMMAR

 

ROUND 5 (TO BE PLAYED IN WEEK STARTING 25th MARCH)

THE FINAL BOURNEMOUTH SCHOOL v LeAF

U16 CUP 2018-19

ROUND 1 (TO BE PLAYED BY OCTOBER 18TH, 2018)

1 TWYNHAM V BYE
2 BURGATE W/O V OAK
3 BYE V WINTON
4 BYE V THOMAS HARDYE’S
5 HIGHCLIFFE 4 V 1 PURBECK
6 BYE V POOLE GRAMMAR
7 BYE V SHAFTESBURY
8 BUDMOUTH 0 V 3 (aet) LYTCHETT
9 LEAF 3 V 0 FERNDOWN UPPER
10 GILLINGHAM 2 V 4 WOODROFFE
11 BCS V WON CORFE HILLS
12 SHERBORNE V W/0 POOLE HIGH
13 QUEEN ELIZABETH’S 1 V 1 (pens) BOURNEMOUTH SCHOOL
14 COLFOX W/O V WEY VALLEY
15 ALL SAINTS V BYE
16 ST PETER’S V BYE

 

ROUND 2 (TO BE PLAYED BY DECEMBER 15TH, 2018)

MATCH 17 TWYNHAM 3 V 1 BURGATE
MATCH 18 WINTON 4 V 0 THOMAS HARDYE’S
MATCH 19 HIGHCLIFFE 1 V 6 POOLE GRAMMAR
MATCH 20 SHAFTESBURY 0 V 2 LYTCHETT
MATCH 21 LeAF 8 V 1 WOODROFFE
MATCH 22 CORFE HILLS 1 V 3 POOLE HIGH
MATCH 23 BOURNEMOUTH SCHOOL 3 V 1 COLFOX
MATCH 24 ALL SAINTS 2 V 0 ST PETER’S

 

ROUND 3 (TO BE PLAYED BY February 15th, 2019)

MATCH 25 TWYNHAM 5 V 2 WINTON
MATCH 26 POOLE GRAMMAR 3 V 0 LYTCHETT
MATCH 27 LEAF 8 V 3 POOLE HIGH
MATCH 28 BOURNEMOUTH SCHOOL 3 V 0 ALL SAINTS

 

ROUND 4 (TO BE PLAYED BY MARCH 15th, 2019)

MATCH 29 TWYNHAM 1 V 5 POOLE GRAMMAR
MATCH 30 LEAF 2 V 3 BOURNEMOUTH SCHOOL

 

ROUND 5 (TO BE PLAYED IN WEEK STARTING 25th MARCH)

THE FINAL POOLE GRAMMAR v BOURNEMOUTH SCHOOL

U19 CUP 2018-19

ROUND 1 (TO BE PLAYED BY OCTOBER 18TH, 2018)

1 BOURNEMOUTH SCHOOL 4 V 1 LEAF
2 GRYPHON V BYE
3 CANFORD V BYE
4 TWYNHAM 4 V 0 BOURNEMOUTH & POOLE COLLEGE
5 CORFE HILLS V BYE
6 POOLE HIGH V BYE
7 GILLINGHAM V BYE
8 SHERBORNE V BYE
9 HIGHCLIFFE V BYE
10 THOMAS HARDYE’S 8 V 0 FERNDOWN UPPER
11 PURBECK V BYE
12 POOLE GRAMMAR 3 V 4 (AET) ST PETER’S
13 BCS V BYE
14 BUDMOUTH V BYE
15 SHAFTESBURY 5 V 1 LYTCHETT
16 WOODROFFE V W/O QUEEN ELIZABETH’S

 

ROUND 2 (TO BE PLAYED BY DECEMBER 15TH, 2018)

MATCH 17 BOURNEMOUTH SCHOOL W/O V GRYPHON
MATCH 18 CANFORD 1 V 2 TWYNHAM
MATCH 19 CORFE HILLS 0 V 2 POOLE HIGH
MATCH 20 GILLINGHAM 0 V 5 SHERBORNE
MATCH 21 HIGHCLIFFE 0 V 2 THOMAS HARDYE
MATCH 22 PURBECK 2 V 1 ST PETER’S
MATCH 23 BCS 0 V 3 BUDMOUTH
MATCH 24 SHAFTESBURY (pens) 2 V 2 QUEEN ELIZABETH’S

 

ROUND 3 (TO BE PLAYED BY February 15th, 2019)

MATCH 25 BOURNEMOUTH SCHOOL 0 V 5 TWYNHAM
MATCH 26 POOLE HIGH 2 V 1 SHERBORNE
MATCH 27 THOMAS HARDYE 4 V 1 PURBECK
MATCH 28 BUDMOUTH 5 V 1 SHAFTESBURY

 

ROUND 4 (TO BE PLAYED BY MARCH 15th, 2019)

MATCH 29 TWYNHAM 3 V 2 POOLE HIGH
MATCH 30 THOMAS HARDYE 3 V 2 BUDMOUTH

 

ROUND 5 (TO BE PLAYED IN WEEK STARTING 25th MARCH)

THE FINAL THOMAS HARDYE v TWYNHAM